Advokátní kancelář Vašinka

Naše advokátní kancelář vykonává generální praxi a také se specializuje na právo nemovitostí, obchodní a směnečné právo, zakládání společností, vymáhání pohledávek, zastupování v trestních řízeních, zastupování při dopravních přestupcích a nehodách, v rodinných a dědických věcech.